Foto Galeri
  Hava Durumu
  Afyonkarahisar
Afyonkarahisar
  İscehisar
Sinanpaşa
  Döviz Kuru
  Alış Satış
USD 9,4575 9,4745
EURO 10,9812 11,001

 Etik (Ahlak) Sayfası

 29.5.2015 10:14:22   1444
Etik (Ahlak) Sayfası


 

 • 5176 sayılı kanun

            Kamu görevlilerinin hizmet verdiği kişilere karşı sorumluluk bilinci içerisinde davranmasını sağlayan etik davranış ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlamak üzere 5176 sayılı Kanun  2004 yılında yürürlüğe girmiştir.

Kanun etik davranış ilkelerini; saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme şeklinde  saymak suretiyle genel çerçeveyi çizmiş,bunlar ve benzeri  etik davranış ilkelerini belirleme görevini “Kamu Görevlileri Etik Kurulu”na (Kurul) vermiştir. Kurul bu çerçevede  kamu görevlileri etik davranış ilkelerini bir yönetmelikle belirlemiştir. Ayrıca Kurul, 2009 yılında  Kamu Görevlileri Etik Rehberiyle kamu görevlileri ve kamu yöneticilerinden beklenen etik davranışları belirtmiştir.

 • ETİK DAVRANIŞLAR

A- Kamu Görevlilerinden Beklenen Başlıca Etik Davranışlar 

 • Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız.
 • Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız.
 • Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.
 • Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar alma surecine onları da katınız.
 • Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.
 • Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.
 • Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.
 • Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.
 • Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.
 • Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmayınız.
 • Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmeyiniz.
 • Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkanlardan uzak durunuz.
 • Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.
 • Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.
 • Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.

B- Kamu Yöneticilerinden Beklenen Etik Davranışlar 

Yönetim görevinizi yerine getirirken:

 • Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz.
 • Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz.
 • Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz.
 • Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alınız.
 • Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.
 • Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz.
 • Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.
 • Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek olunuz.
 • İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürünüz.

İKİNCİ KISIM
KAMU GÖREVLİLERİ ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ İLE 
BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ;

            5176 sayılı Kanuna dayanılarak Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik)   yayımlanmıştır..

Yönetmeliğin amacı;
-Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,
-Etik davranış ilkelerini belirlemek,
-Etik davranış ilkelerine uygun davranış göstermeleri açısından kamu görevlilerine yardımcı olmak,
-Etik davranış ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak,
-Kamu yönetimine halkın güvenini artırmak,
-Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek,
-Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek,

şeklinde ifade edilmiştir.

Yönetmelikle belirlenen etik ilkeleri aşağıdaki gibidir:

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci
 • Halka hizmet bilinci
 • Hizmet standartlarına uyma
 • Amaç ve misyona bağlılık
 • Dürüstlük ve tarafsızlık
 • Saygınlık ve güven
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim
 • Çıkar çatışmasından kaçınma
 • Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması
 • Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı
 • Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı
 • Savurganlıktan kaçınma
 • Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan
 • Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık
 • Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
 • Eski kamu görevlileriyle ilişkiler
 • Mal bildiriminde bulunma

 AHLAKLA İLGİLİ HAKİKATLİ SÖZLER

1-Hayat-ı içtimaîsinde bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın menşei iki kelimedir:

Birisi: "Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne?"

İkincisi: "Sen çalış, ben yiyeyim."

 

2-insanlar, insana verilen cihazat-ı mâneviyeyi, eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse ve dünyada ebedî kalacak gibi gafilâne davransa, ahlâk-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlilerini vezâif-i uhreviyeye ve mâneviyeye sarf etse, ahlâk-ı hamîdeye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i dâreyne medar olur.

3-Güzel ahlâklı güzel düşünür. Güzel düşünen, güzel levhâları görür. Fena ahlâklı, fena düşündüğünden, fena levhâları görür.

4- eğer âhirete İmân o haneye girse, birden ışıklandıracak. Ortalarındaki münasebet ve şefkat ve karâbet ve muhabbet, kısacık bir zaman ölçüsüyle değil, belki dâr-ı âhirette, saadet-i ebediyede dahi o münasebetlerin devamı ölçüsüyle samimî hürmet eder, sever, şefkat eder, sadakat eder, kusurlarına bakmaz gibi ahlâk yükseklenir. Hakikî insaniyet saadeti o hanede başlar inkişafa.

5-Ahlak-ı Peygamberî ile ahlaklaşmak gerektir.

  
abortion effects blog.e-lecta.com abortion clinic austin tx
cook county hospital abortion clinic abortion clinic atlanta teenage abortion
different types of abortion montechristo.co.za late term abortion
how can people cheat click dating for married people
bleeding after abortion post abortion stress syndrome suction method abortion
abortion clinics in tucson az prostudiousa.com illegal abortion
gps location mobile phone cell phone locator apps find location of cell phone
elocon raskaus mha.dk elocon lotion
lithium lyrics charamin.jp lithiumtherapie

Bu habere ilk yorum yapan siz olun.

Benzer kategorilerdeki haberler

Belediye Başkanımız
Hasan Hüseyin TOKDEMİR
Öz Geçmiş
 Web sitemizi nasıl buldunuz ?


 Belediyemizin çalışmalarını beğeniyor musunuz?

 Afyonkarahisarın Kapadokyası Seyiler Kasabasını Gördünüz mü?


  Ziyaretçi Sayacı
Aktif Ziyaretçi 3
Bugünkü Ziyaretçi 16
Toplam Ziyaretçi 526310