BELEDİYEMİZİN TARİHÇESİ

 8.11.2022 21:17:28   1057


Seydiler, Anadolu'daki ilk yerleşim merkezlerinden birisidir. Çevresinde bulunan eserler buranın yerleşim tarihini Eski Tunç Çağına kadar götürür. Buna göre 5.000 yıllık bir geçmişi vardır. Buranın en parlak dönemi Hititler Dönemidir. Bu devirde yerleşim merkezi Yanarlar Mevkisi'dir.
Yanarlar, Seydiler Kasabasının l,5km. güneyinde bir mahalledir. Balkan Savaşından (1912) sonra Anadolu göçen Avşar Yörükleri'nin bir kısmı buraya yerleştirilmiştir. Uzun süre burada hayvancılık yapmışlardır. Zamanla yörük aşiret beyi Yanar'ın ismi ile anılmaya başlamıştır. İsmini aşiret beyinin adından almıştır.
Yanarlar mahallesinin kuzey sınırında, ortalama 6 hektar genişliğindeki yayvan sırtta, Küpyeri mevkisindeki tarlaları süren çiftçiler çeşitli küp mezarlar ortaya çıkarmışlardır. Köylüler çıkardıkları küpleri evlerine götürmüşler çeşitli amaçlarla kullanmışlardır. Çıkan malzemelerin bir kısmı Afyon Arkeoloji Müzesine verilmiştir. Bu eserlerin M.Ö.III binden M.Ö.II kadar olan devreye ait olduğu tespit edilmiştir. Bu olaydan sonra burada bilimsel bir kazı yapılmıştır.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Prof. Dr. Kutlu Emre başkanlığında bir bilim ekibi 1975-1976 yılları arasında kazı yapmıştır.161 M.O.III-II. bine ait Hititler Dönemini aydınlatan çok zengin malzemeler orta çıkarılmıştır. 
Çıkarılan malzemeler:
a)Seramik eşyalar: ölülerin gömüldüğü küpler, yonca ağızlı testiler, yuvarlak ağızlı testiler, sepet, kulplu çaydanlıklar, emzikli ibrikler, çift kulplu vazolar, çanaklar;
b)Süs eşyaları: iğneler, halkalar, gerdanlık taneleri;
c)Ağırşaklar ve aşık kemikleridir. Bu malzemeler Afyon Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
Çıkan bu eserler, Asur Ticaret Kolonileri dönemiyle, Eski Hitit Dönemine ait özel bir koleksiyon oluşturur. Yanarlardan yapılan kazıdan 36,kazı dışı 10 adet küp mezar çıkarılmıştır.161 Bu ekibe, Bakanlık temsilcisi olarak Afyon Müzesi asistanlarından rahmetli Saadet Özgündüz ve Arkeolog Sedat Heper katılmıştı.

Seydiler Kasabası, Klasik Çağlarda (Pers, Helen, Roma ve Bizans) önemli yerleşim merkezlerin dendir. Roma döneminin ünlü şehirlerinden Dokimeion'un banliyösü olması nedeniyle önem kazanmıştır. Bu gün Seydiler Kasabasındaki evlerin, çeşmelerin, cami ve türbenin duvarlarındaki bu devre ait mimari parçalar, mezarlıktaki stel parçaları bu devirdeki varlığını ortaya koyar.
7.asırdan başlayarak, 11.asra kadar; önce Persler, sonra Araplar ve Türkler tarafından düzenlenen seferlerde, köyler dağıldı, şehirler harap oldu. Ayrıca 1096 yılında başlayan Haçlı Seferleri Anadolu'yu perişan etti.
162 Küp mezarlara ,ölüler henüz sıcak iken,ayağı küpün dibine, başı küpün ağzına gelecek şeklide çömeltilerek konur. Küpün içine ölü hediyeleri ve takıları konur. Yanarlarda çıkanlar ölü küplerinden, emzikli ve yonca ağızlı testiler, vazolar, antilop başlı tutamaklı emzikli testiler, insan başlı erkeklik organı biçiminde emzikli testiler çıkmıştır. Bu testilerden dinsel törenler de kutsal içkiler içiliyordu.

Belediye Başkanımız
Adem TOKDEMİR
Öz Geçmiş
  Ziyaretçi Sayacı
Aktif Ziyaretçi 3
Bugünkü Ziyaretçi 1
Toplam Ziyaretçi 749991