GENEL BİLGİ

 8.11.2022 21:22:32   713


İscehisar'ın doğusunda, Ankara — Afyon karayolu üzerinde, İscehisar'a 11 km, Afyon'a 34 km. uzaklıkta, Hisar Kayası'nın batısına kurulmuş bir kasabadır. 1990 yılında Belediye kurulmuştur.
Kuzeyinde Karakaya Köyü, güneyinde Konarı Köyü, doğusunda Sağırlı ve İmrallı Köyleri, batısında İscehisar ile sınırlıdır. 1997 yılında yapılan sınır tespit kararında bu günkü sınırların tespiti yapılmıştır. 
Buna göre:
1.İscehisar ile: Mahmut Sivrisi, Çukur tarlalar, Kara Dere, Bağ Deresi, Höyük, Damgalı Kaya, Keynoğlu Deresi, Karatoprak Tepesi'nden kadastro tespit taşına kadar.
2.Bahçecik Köyü ile: Derin Yatak, Tosbağa Pınarı, Kuzu Pınarı, Çatal Tepe, Ak Toprak, Düğün Tepesi,
3.Konarı Köyü ile: Düğün Tepesi, Süğütlü Kale, Çift Ağıl, Tek Ağıl, Bataklık, Akkoyunlu, Tümlek Tepesi, Dar Taş, Küçük Kepez, Dağdağanlı Kayası, Osman Yatağı,
4.Sağırlı Köyü ile: Osman Yatağı, Demirkale, Karataş, Höyüklü, Köroğlu Kayası,
5.Bayat ilçesi: Köroğlu Kayası, Merdiven Taşı, Bayat Başlığı, Bey Dağı, Karataş'a kadar,
6.Çatağıl ile: Karataş, Tokalı Kaya, Aktal Çeşmesi, Dombay Yatağı, Mahmut Sivrisi,
Afyon'un kuzeyindeki peri bacaları ve kaya yerleşimlerinin meydana geldiği kaya kütlelerine Seydiler Tüf ve Ağlomerası denir. Kuvarsit, muskovit, serisit ve klorit başkalaşmış (metaformik) kayaçlardan oluşur. Beyaz, krem renkli tabakadır. Günümüzden 25 milyon yıl önceki jeolojik devirde (neojen) oluşan formasyonlar Seydiler Bölgesinde yüzeylenmiştir ve karakteristik özellik gösterir. Bu nedenle literatürlere Seydiler Tüf ve Ağlomerası olarak geçmiştir. Kalınlığı 200m.yi bulan tüf Döğer bölgesine kadar uzanır.
Seydiler Bölgesi: Seydiler Kasabası, Karakaya, Olukpınar, Çatağıl, Alanyurt, Kıyır'dan Ayazin'e kadar olan bölgeyi kapsar.
Seydiler Kasabası yakınlarındaki peri bacaları ile Kırkinler Afyon-Ankara yolunun hemen kenarında olduğu için en çok bilinen peri bacaları ye kaya yerleşimleridir. Seydiler'den kuzey batıya gidildikçe yamaçlarda dizili peri bacalarının yanı sıra fazla bilinmeyen Ağınönü İnleri, Böcü İni, Ornaş Kayalıkları, Alanörün Mezar Odaları ve Selimiye Mezar Odaları bu bölgede dikkat çeken kaya yerleşimleridir. Hisar mevkisinde Klasik Çağ'dan kalma kale kalıntısı vardır.
Ortaklar Ovası dar ve uzun düzlük halinde Bahçecik Köyüne doğru uzanır. Ovanın içinden Ortaklar ve Avşar Dereleri geçer. Derelerin suları tarımda kullanılır.
Seydiler, Anadolu'daki ilk yerleşim merkezlerinden birisidir. Çevresinde bulunan eserler buranın yerleşim tarihini Eski Tunç Çağına kadar götürür. Buna göre 5.000 yıllık bir geçmişi vardır. Buranın en parlak dönemi Hititler Dönemidir. Bu devirde yerleşim merkezi Yanarlar Mevkisi'dir.
Yanarlar, Seydiler Kasabasının l,5km. güneyinde bir mahalledir. Balkan Savaşından (1912) sonra Anadolu göçen Avşar Yörükleri'nin bir kısmı buraya yerleştirilmiştir. Uzun süre burada hayvancılık yapmışlardır. Zamanla yörük aşiret beyi Yanar'ın ismi ile anılmaya başlamıştır. İsmini aşiret beyinin adından almıştır.
Yanarlar mahallesinin kuzey sınırında, ortalama 6 hektar genişliğindeki yayvan sırtta, Küpyeri mevkisindeki tarlaları süren çiftçiler çeşitli küp mezarlar ortaya çıkarmışlardır. Köylüler çıkardıkları küpleri evlerine götürmüşler çeşitli amaçlarla kullanmışlardır. Çıkan malzemelerin bir kısmı Afyon Arkeoloji Müzesine verilmiştir. Bu eserlerin M.Ö.III binden M.Ö.II kadar olan devreye ait olduğu tespit edilmiştir. Bu olaydan sonra burada bilimsel bir kazı yapılmıştır.
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden Prof. Dr. Kutlu Emre başkanlığında bir bilim ekibi 1975-1976 yılları arasında kazı yapmıştır.161 M.O.III-II. bine ait Hititler Dönemini aydınlatan çok zengin malzemeler orta çıkarılmıştır. 
Çıkarılan malzemeler:
a)Seramik eşyalar: ölülerin gömüldüğü küpler, yonca ağızlı testiler, yuvarlak ağızlı testiler, sepet, kulplu çaydanlıklar, emzikli ibrikler, çift kulplu vazolar, çanaklar;
b)Süs eşyaları: iğneler, halkalar, gerdanlık taneleri;
c)Ağırşaklar ve aşık kemikleridir. Bu malzemeler Afyon Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.
Çıkan bu eserler, Asur Ticaret Kolonileri dönemiyle, Eski Hitit Dönemine ait özel bir koleksiyon oluşturur. Yanarlardan yapılan kazıdan 36,kazı dışı 10 adet küp mezar çıkarılmıştır.
161 Bu ekibe, Bakanlık temsilcisi olarak Afyon Müzesi asistanlarından rahmetli Saadet Özgündüz ve Arkeolog Sedat Heper katılmıştı.

Bu habere ilk yorum yapan siz olun.

Belediye Başkanımız
Adem TOKDEMİR
Öz Geçmiş
  Ziyaretçi Sayacı
Aktif Ziyaretçi 7
Bugünkü Ziyaretçi 1
Toplam Ziyaretçi 749995