İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

 13.9.2023 09:59:42   452


Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılan alan, Afyonkarahisar İli, İscehisar  İlçesi’ne bağlı Seydiler  Belediyesi’ni kapsamaktadır.

İmar planı değişikliği yapılan alanlar; Seydiler (Afyonkarahisar) Belediyesine ait yapılan Revizyon İmar Planının eksik ve vatandaşları mağdur edecek halde görülenlerin düzenlemelerinin yapılmasıdır.

Plan kararları oluşturulurken öncelikli olarak talep edilen imar planı değişiklikleri incelenerek bunların bütünleştirilmesi sağlanmıştır. Amaç belediyenin bugün itibari ile uygulama yaptığı imar planını bir bütün haline getirmek, bu planın bünyesinde barındıracağı nüfusu belirlemek ve planlama döneminde belirlenecek projeksiyon nüfusun sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını belirlemektir.

Revizyon İmar Planı; yaklaşık 209 ha. Büyüklüğündeki alandan oluşmaktadır. 1/5000 Nazım İmar Planı ölçeğinde ve 1/1000 Uygulama İmar Planı ölçeğinde hazırlanmış olup, İmar planı çalışmasına konu olan alan, Seydiler Belediyesinin merkezine ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının “K25B07C, K25B12A, K25B12B” paftalarında yer almaktadır.

            Planlama çalışmasına konu olan  1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar planında ise; “K25B07C4C, K25B12A2B, K25B12B1A, K25B12B1B, K25B12B2A, K25B12A2D, K25B12A2C, K25B12B1D, K25B12B1C, K25B12B2D, K25B12A4A, K25B12A4B, K25B12A3A, K25B12A3B, K25B12B4A, K25B12B4B, K25B12B3A, K25B12A3C, K25B12B4D, K25B12B4C” paftalarında yer almaktadır.

Revizyon İmar Planı’nın hazırlanmasındaki temel amaç sayısal olarak bulunan imar planının koordinat sisteminin, yerel koordinat sisteminden ITRF-96 koordinat sistemi olarak düzenlenmesidir. Amaç ve hedeflerde belirtilen sorunlar ve eksiklikler, çevresel yapı, kentsel yapı, fiziki yapı, sosyo-ekonomik yapı, demografik yapı vb. planlamaya altlık olacak veriler göz önünde bulundurularak imar planı kararları oluşturulmuştur.

Belediyemizin kamulaştırma durumunun olmadığı ve İmar kanunun 18. Maddesini uygulamasının şuan için zor olacağı anlaşılmış, vatandaşlardan gelen dilekçeler incelenerek mağduriyetlerin en aza indirilmesine hassasiyet gösterilmek üzere tüm imar planı tek tek incelenerek eksiklikler gözden geçirilmiştir.

Yapılan revizyon imar planları Belediye Meclisinin 01.09.2023 tarih ve 42 sayılı kararı ile kabul edilerek onanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesine göre yapılan Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planı ve Plan Notların gerekli itirazların yapılabilmesi ve kasaba halkının görebilmesi için, 05.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile belediyemiz internet sitesinde ve belediyemiz ilan tahtasında ilan için askıya çıkarılmıştır.

           Seydiler Kasaba Halkına İlanen Duyurulur.


Benzer kategorilerdeki haberler

Belediye Başkanımız
Adem TOKDEMİR
Öz Geçmiş
  Ziyaretçi Sayacı
Aktif Ziyaretçi 1
Bugünkü Ziyaretçi 1
Toplam Ziyaretçi 732093